Factorul de creștere placentar (PLGF)

Se indicã determinarea lui pentru a evalua dezvoltarea placentei şi evaluarea riscului de a dezvolta preeclampsie, a sarcinilor cucopii care au greutate micã (raportat la vârsta gestaţionalã) şi cele cutrisomie 13, 18, 21.

Preeclampsia este definitã ca hipertensiune de novo (>140/90mmHg, la  douã determinãri separate la interval de 6 ore) dezvoltatã dupã 20 sãptãmâni de gestaţie la femei cu tensiune anterior normalã, cu coexistenţa unei proteinuria semnificative (>0,3g/24h) şi a prezenţei edemelor. Este o boalã multi sistemicã. Preeclampsia apare la 3-5% sarcini şi poate duce la omorbiditate şi mortalitate maternã şi fetalã.

Complicaţiile determinate de preeclampsie sunt:

–         moarte perinatalã înainte de 34 sãptãmâni;

–         restricţie în dezvoltarea fãtului;

–         naşterea prematurã.

Factorii de risc pentru dezvoltarea preeclampsiei:

–         Istoric anterior de preeclampsie;

–         Prezenţa anticorpilor anti-fosfolipidici;

–         Diabet zaharat;

–         Sarcinã multiparã;

–         Sarcinã nuliparã;

–         Risc familial de preeclampsie;

–         BMI >25;

–         Vârsta mamei <18 sau > 35-40 ani;

–         Reproducere asistatã.

Factorul de creştere placentar este oglicoproteinã angiogenicã omoloagã factorului de creştere a endoteliului vascular, care existã sub 4 izoforme datoritã splicingului alternativ al mARNal transcriptului primar PLGF. Izoformele predominante sunt PLGF-1 şi PLGF-2.

Valorile serice ale PLGF cresc o datã cu vârsta gestaţionalã, atingând un maxim în sãptãmânile 26-30 şi scad pe mãsurã cesarcina se apropie de termen.

În sarcinã, PLGF este implicat în dezvoltarea placentei. Nivelul PLGF în sãptãmânile 11-13 de gestaţie este redus la cazurile care vor dezvolta ulterior preeclampsie. Valorile scazute sunt consecinţa afectãrii invaziei trofoblastice a arterilor spiralate.