Trisomia 13

     Trisomia 13 

Sinonim – sindrom Patau

Definiţie – trisomie autosomalã a cromozomului 13

Generalitãţi

·         Primul trimestru

-crește translucenţa nucalã (NT)

·         Al doilea trimestru

-Multiple malformaţii majore (peste 90%)

-holoprozencefalie

-anomalii faciale la nivel median

-animalii cardiace

-polidactilie

-restricţie de creștere intrauterinã (IUGR)

Ecografic

·         Anomalii de sistem nervos central (70%)

-holoprozencefalia

-microcefalia

-anomalii ale cerebelului (sindrom Dandy-Walker sau hipoplazie a cerebelului)

-agenezia corpului calos

-ventriculomegalia

·         Anomalii ale feţei (50%)

-anomalii ale orbitelor (ciclopia, hipotelorism,

microftalmia, anoftalmia)

-proboscis (nasul are aspectul de tub, situat dea-

supra orbitelor si se vede mai bine din profil)

-buza despicatã

-inserţie joasã a urechilor

·         Anomalii musculo-scheletale (50%)

-deget suplimentar de partea ulnei

-mâini încleștate

·         Anomalii cardiace (80%)

-defect de sept ventricular

-defect de sept atrial

-hipoplazie cardiacã stângã

-atrezia aortei

-atrezia mitralei

-stenozã pulmonarã

-anomalii ale întoarcerii venoase

·         Anomalii renale

-displazie chisticã

-adesea dilatat

-hidronefrozã

-duplicãri

·         Anomalii gastro-intestinale

-omfalocel

-hernie ombilicalã

-vezicã ecogenã

·         IUGR (50%)

Date clinice

·         Prezente majoritatea semnelor și simptomelor

-caracteristicã este holoprozencefalia

·         Creșterea translucenţei nucale în trim. I

·         Modificãri la cvadruplu test

-↑ α-fetoproteina (AFP)

-↑ inhibina A

-HCG normal

-estriol normal

·         Modificãri la dublu test

-↓ β-HCG

-↓ PAPP-A

 

Tratament

·         Se recomandã întreruperea cursului sarcinii

·         Tocoliza și cezariana se evitã

·         Supravieţuitorii prezintã frecvent retard, handicap

   Trisomy 13  

Synonym- Patau syndrome

Definition- autosomal trisomy of chromosome 13

   General features

·         First trimester

-increased nuchal translucency (NT)

·         Second trimester

-multiple major anomalies in more than 90%

-holoprosencephaly

-midline facial anomalies

-cardiac defects

-polydactily

-early intrauterine growth restriction (IUGR)

  Ultrasonography

·         Central nervous system anomalies (70%)

-holoprosencephaly

-microcephaly

-cerebellar anomalies  (Dandy-Walker malformation or cerebellar hypoplasia)

-agenesis of corpum callosum

-ventriculomegaly

·         Facial anomalies (50%)

-orbit anomalies (cyclopia, hypotelorism, micro-

phthalmos, anophthalmia)

-proboscis ( tube-like nose located superior to orbits

and seen best on profile view)

-cleft lip

-low set ears

·         Musculoskeletal findings (50%)

-extra finger on ulna side

-clenched hand

·         Cardiac defects (80%)

-ventricular septal defect

-atrial septal defect

-hypoplastic left heart

-aortic atresia

-mitral atresia

-pulmonary stenosis

-anormalous pulmonary venous return

·         Renal anomalies

-cystic dysplasis

-often enlarged

-hydronephrosis

-duplication anomalies

·         Gastrointestinal anomalies

-omphalocele

-umbilical hernia

-echogenic bowel

·         IUGR (50%)

   Clinical issues

·         Most common signs/ symptoms

-holoprosencephaly is hallmark anomaly

·         Increased first trimester nuchal translucency

·         Abnormal maternal serum quadruple test screen

-↑ α-fetoprotein (AFP)

-↑ Inhibin A protein

– normal HCG (human chorionic gonadotropin protein)

– normal estriol

·         Abnormal first trimester serum biochemistry result

-↓ β-HCG

-↓PAPP-A (pregnancy associated plasma protein A)

Treatment

·         Termination offered

·         Tocolysis and cesarean section avoided

·         Survivors are severly retarded and handicapped