Prezentația pelviană

 Prezentaţia pelvianã 

Prezentaţia este pelvianã când fãtul prezintã la nivelul canalului de naștere fesele și nu capul. Incidenţa este de cca 40% la 20 sãptãmâni, 25% la 32 sãptãmâni și 3% la termen. Posibilitea de a se transforma în altã prezentaţie înainte de 38 sãptãmâni este de sub 4%. Prezentaţia pelvianã se asociazã cu sarcini multiple, uter bicorn, fibroame, placenta praevia, polihidramnios sau oligoamnios. Rar se poate asocia cu anomalii fetale, în special cu defecte de tub neural, afecţiuni neuromusculare și trisomii autosomale. La termen, 65% din prezentaţiile pelviene se flecteazã sau sunt în prezentaţia picioarelor . Aceasta din urmã este însoţitã de prolaps de cordon în 5-20% din cazuri.

Modalitatea de naștere 

Naștere pe cale vaginalã sau cezarianã?

Riscul nașterii pe cale vaginalã este mic și include leziuni intracraniene, echimoze extinse, leziuni ale organelor interne, leziuni ale coloanei, prolaps de cordon ombilical și hipoxie secundarã, obstrucţie a extremitãţii cefalice.

Riscul nașterii prin cezarianã este în special matern și este cel al unui operaţii în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea. Nu sunt dovezi cum cã morbiditatea și mortalitatea în caz de cezarianã sunt mai mici decât la nașterea pe cale vaginalã la termen. Riscul complicaţiilor materne severe este aproximativ același, în parte datoritã faptului cã nașterea pe cale naturalã poate fi finalizatã prin cezarianã iar aceasta implicã riscuri mai mari dacã se lua în calcul iniţial cezariana.

Se poate evita convertirea în cezarianã prin efectuarea unei manevre la naștere. Este vorba de versiunea externã.

Medicul obstetrician va decide care este cea mai indicatã cale de a naște pentru fiecare pacientã.

 Breech presentation 

Breech presentation describes a fetus presenting botton-first. The incidence is around 40% at 20 weeks, 25% at 32 weeks and 3% at term. The chance of a breech presentation turning spountaneously after 38 weeks is less than 4%. Breech presentation is associated with multiple pregnancy, bicornuate uterus, fibroids, placenta praevia, polyhydramnios and oligohydramnios. It may also rarely be associated with fetal anomaly, particulary neural tube defects, neuromuscular disorders and autosomal trisomies. At term, 65% of breech presentation extended with the remainer being flexed or footling. Footling breech carries a 5-20% risk of a cord prolapse.

Mode of delivery 

It should be vaginal or by caesarean section?

The risk of vaginal delivery are small but include intracranial injury , widespread bruising, damage to internal organs, spinal cord transecton, umbilical cord prolapse and hypoxia following, obstruction of the after-coming head.

The risk of caesarean section are largely maternal and related to surgical morbidity and mortality. There is now evidence that planned caesarean section is associated with less perinatal mortality and less serious neonatal morbidity than planned vaginal birth at term.  The risk of serious maternal complications are much about the same, partly because planned vaginal delivery often ends with an intrapartum caesarean section and such caesarean sections carry greater risks than planned elective sections.

The problem can be removed if it is possible to turn the baby prior to the onset of labour. This process is called external cephalic version.

The obstetrician will decide what is the best delivery method for each patient.