Săptămânile 1-2: faza preovulatorie și periovulatorie

Ciclul menstrual:

Acesta dureazã în medie 28 zile; prima zi a ciclului menstrual este prima zi de sângerare. Menstruaţia dureazã cca 4-5 zile. Dupã menstruaţie, endometrul este subţire: are grosimea sub 4mm.

Faza proliferativã:

Dureazã cca 9 zile. Ȋncepe dupã ultima zi de sângerare.

Hormonul care eliberezã gonodotropina (GnRH) este sintetizat de hipotalamus și transportat cãtre lobul hipofizar anterior.

GnRH determinã eliberarea a doi hormoni de cãtre hipofiza anterioarã. Aceștia acţioneazã la nivelul ovarului: FSH și LH.

Ȋn timpul celor 9 zile, FSH acţioneazã asupra foliculului primar, formând foliculul secundar, în care ovucitul primar este împins într-o parte, fiind inconjurat de o multitudine de foliculi și formeazã  cumulus oophorus. Foliculul care conţine lichid folicular continuã sã creascã în dimensiuni pânã devine folicul ovarian matur.

Ovulaţia:

Ȋn ziua 14 a ciclului menstrual are loc ovulaţia sub influenţa LH. De regulã, ovulaţia are loc la 12-24 ore dupã ce LH atinge nivelul maxim. Ovocitul secundar este eliminat și peretele folicular este transformat într-o structurã glandularã: corpus luteum.

Ȋn momentul ovulaţiei, foliculul dominant crește în dimensiuni de la 3-5mm la sfârșitul ciclului menstrual la cca 20-24mm.

Endometrul:

Dupã menstruaţie, endometrul apare ca o line ecogenã. Producţia de estrogen de cãtre foliculul dominant duce la stimularea endometrului și proliferarea glandelor și a stromei. Se vizualizeazã sub forma a trei linii (imagine de sandvich). Grosimea endometrului este de cca 6-10mm în momentul ovulaţiei.

Weeks 1-2: Preovulatory and periovulatory phase 

Menstrual phase:

The length of the average menstrual cycle is 28 days; the first menstrual day is designated as day 1 of the cycle. The menses usually lasts 4 to 5 days. After menstruation the endometrium is thin: it is less than 4mm in width. 

Proliferative phase:

It is about 9 days. It starts from the last day of bleeding.

A gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is synthesized by the hypothalamus and carried to the anterior lobe of the pituitary gland.

GnRH causes the release of two hormones by this gland. Both of them act on the ovary: FSH and LH.

During these 9 days FSH acts on the primary follicle, forming the secondary follicle, in which the primary oocyte is pushed to one side, when it becomes surrounded by a mound of follicular cells forming cumulus oophorus. The follicle containing the follicular fluid continues to enlarge until it becomes a mature ovarian follicle. 

Ovulation:

At the day 14 of the menstrual cycle, the ovulation is trigged by the surge of LH production. Ovulation usually follows the LH peak by 12 to 24 hours. The expelled secondary oocyte goes to the tube and the folicular wall is then transformed into a glandular structure: the corpus luteum.

When the ovulation occurs, the leading follicle enlarges from a diameter of 3-5mm at the end of the menstrual cycle to over 20-24mm. 

Endometrium:

After menstruation the endometrium is a single echogenic line. The estrogen biosynthesis by the dominant follicle leads to stimulation of the endometrium with growth of the glands and stroma.It is visualized as the „triple-line”. The thickness of the endometrium is 6-10mm around the time of ovulation.