Fibroza chisticã

Fibroza chistică (sau mucoviscidoza) este una din cele mai răspândite boli monogenice recesive și este provocată de mutaţi ale genei CFTR.  Mutațiile determinã afectarea funcției sistemului bronhopulmonar, sistemului digestiv, reproductiv și a altor organe.

Gena CFTR  este localizată pe cromozomul 7, în regiunea 7q31.3.

Mutația F508del (notată uneori cu ΔF508) este cea mai frecventă mutație. Frecvența ei este variabilă în funcție de populație, variind între ~90% la pacienții din populațiile Europei de nord și 50% în sudul Europei.

În populația europeană fibroza chistică are o incidență de aproximativ 1/2.500 nou-născuți, ceea ce ar corespunde unei frecvențe a heterozigoților de 1/25. Boala are o transmitere de tip autosomal recesiv. Părinții unui copil bolnav sunt heterozigoți (poartă o variantă – alelă – mutantă și una normală a genei CFTR și sunt sănătoși). Riscul de recurență în familie, după nașterea unui copil afectat de această boală este de 25% .

Pentru o dezvoltare pulmonarã normalã este necesar:

-cavitatea toracicã sã fie conformatã normal;

-lichid amniotic în cantitate normalã;

-mişcãri fetale prezente;

-homeostazia lichidului pulmonar:

* lichidul sã fie secretat şi rezorbit în egalã mãsurã;

* schimb continuu de lichid pulmonar şi lichid amniotic;

* modificarea cantitãţii de lichid pulmonar semnificã:

-scãderea cantitãţii determinã hipoplazie;

-creşterea cantitãţii (ex.: atrezie trahealã care blocheazã efluxul) : maturare excesivã.

Implicaţii clinice:

-Hipoplazia pulmonarã este cel mai important factor ce determinã supravieţuirea fetalã;

-Oligohidramniosul este cea mai importantã cauzã a hipoplaziei fetale;

-Compresia fetalã determinã un spaţiu redus de dezvoltare pulmonarã;

-Restricţii ale mişcãrilor fetale;

-Eflux al lichidului pulmonar în spaţiul amniotic;

-Oligoamnios <6 zile poate determina hipoplazie fetalã;

-Oligoamnios > 14 zile la 25 sãptãmâni gestaţionale duce la mortalitate de 90%;

  • Fiboza chisticã poate fi depistatã înainte de a rãmâne gravidã (efectuarea de teste genetice) sau pe parcursul sarcinii. Testele pot fi numai pentru gena CFTR, respectiv F508del(-CTT) sau combinate (ex.: dry test). Dry test este un Dublu sau Triplu test cu imbunatatiri, putand fi efectuat fie în primul trimestru de sarcinã în sãptãmânile 10-13sau în al doilea trimestru, în sãptãmânile 16-18.
  • Geneticianii recomandă screening-ul genetic ţintit, în cazurile de cupluri care îşi planifică o sarcină sau în perioada de început a sarcinii.